Akty prawne

Fiscare
Biuro Rachunkowe
Edyta Baran
Marczukowska 2B lok. 110
15-724 Białystok
NIP: 544 109 95 91
REGON: 382502889

************************************************************************

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikające z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonywania czynności kadrowo- płacowych w TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerami polis VUA 0193718, VUA 0193719.

************************************************************************