Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
Prowadzenie ewidencji VAT,
Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
Składanie JPK,
Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,
Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
Prowadzenie akt osobowych pracowników,
Rozliczanie czasu pracy kierowców, MILOG, Loi Macron
Ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
Sporządzanie list płac,
Rozliczanie umów cywilnoprawnych,
Sporządzanie raportów ZUS,
Rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.
Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
Pomoc w zakładaniu spółki z o.o., spółki cywilnej,
Wypełnianie wniosków kredytowych,
Sporządzanie raportów i analiz finansowych,
Tworzenie prognoz finansowych,
Monitorowanie należności,
Odbiór dokumentów od klienta,
Archiwizacja dokumentów.
Bilanse